Provozní řád – Kemp Pod Vrbou


Vážení hosté,

Před začátkem pobytu se prosím seznamte s provozním řádem a s ceníkem kempu. Ubytováním zde souhlasíte bez výhrad s tímto řádem, zavazujete se jej dodržovat a v případě jeho porušení souhlasíte se sankcemi z toho vyplývajícími. Kemp se nachází na soukromém pozemku, ale i tak zde platí obecně závazná nařízení a vyhlášky města Sázava, Středočeského kraje a vlády ČR.

Přihlášení k pobytu:

 • Po příjezdu do kempu se přihlaste v recepci, nahlaste počet ubytovaných osob a vozidla. Ubytovací poplatek se hradí na začátku pobytu. Po uhrazení obdržíte potvrzení o zaplacení, parkovací kartu – umístěte viditelně do automobilu, a na stan/karavan.
 • Recepce je otevřena 7:30-11:00 a 16:00-21:00. Pokud v recepci nikoho nezastihnete, chvíli vyčkejte nebo zavolejte na číslo 777 136 369.

Užívání tábořiště:

 • Vjezd a parkování vozidel je povoleno ubytovaným za příslušný poplatek dle ceníku.
 • V celém areálu tábořiště platí omezená rychlost max. 10 km/h.
 • Stany, karavany a vozidla umisťujte tak, aby nedošlo k blokování jiných kempovacích míst, omezení výjezdu ostatních vozidel nebo průchodnosti cest.
 • K rozdělání ohně používejte pouze připravená ohniště.
 • Dřevo na oheň se kupuje na recepci.

Pořádek a čistota:

 • Odpadky ukládejte do popelnic a před odjezdem ukliďte Vámi užívaný prostor.
 • Volné pobíhání a venčení psů v areálu je zakázáno.
 • Buďte ohleduplní k ostatním hostům; nerušte je zejména hlasitou reprodukovanou hudbou.
 • Obzvláště hrubé nebo agresivní jednání hosta je závažné porušení provozního řádu a opravňuje správce tábořiště k jeho bezodkladnému vyloučení z dalšího pobytu a to bez náhrady.

V areálu tábořiště není dovoleno:

 • Zřizování nových ohnišť (ohniště již zřízená provozovatelem je možno užívat za podmínek dodržování požární bezpečnosti).
 • Kácení dřevin a křovin za účelem rozdělání ohně.
 • Poškozovat stromy, veškeré porosty a půdní kryt.
 • Jakékoliv lovení ryb ani jiných živočichů v rybníčcích.
 • Chovat se hlučně, nepřiměřeně rušit noční klid nebo si počínat hrubě v rozporu s obecnými zásadami slušného chování.

Užívání vodních ploch:

 • Veškeré koupání je na vlastní nebezpečí.
 • Řeka Sázava nepatří do areálu kempu.
 • Koupání v rybníčcích  je možné.

Upozornění:

 • Prostory tábořiště, pláže ani parkoviště nejsou střeženy; za své zdraví a věci si hosté a návštěvníci ručí sami.
 • V kempu je možno se připojit k elektrickému proudu.
 • V případě závažného porušení tohoto řádu či pokynů personálu, je návštěvník povinen na vyzvání provozovatele zaplatit pokutu až do výše 1000,- Kč a případně i vyklidit prostory kempu bez náhrady již zaplacené a nevyužité ubytovací taxy.

  Tábořiště je v provozu v
  období od 1.5. do 30.9.

V případě jakéhokoliv problému či dotazu se prosím obraťte na provozovatele.

 

+420 777 136 369